“Vi skal ikkje sova bort sumarnatta”

NB! Søndag 27. November er siste sjanse for å sjå framsyninga på Spjeldnes Gard – Lindås

Bestill billettar HER 

Om du bestiller billettar på førehand vil du motta CD-en “Eit eventyr” i BONUS!

Framsyninga om
livet og diktinga til
Aslaug Låstad Lygre.konsert_ALL_Skule

I 2016 er da 50 år sidan
Aslaug Låstad Lygre gjekk bort, så altfor tidleg,
berre 56 år gamal. I haust vert siste høve til å få framsyninga med seg.

“Vi skal ikkje sova bort sumarnatta. Ho er for ljos til det.
Då skal vi vandra i saman ute, under dei lauvtunge tre.”

Om framsyninga

ALLVi fylgjer lyrikaren Aslaug Låstad Lygre gjennom
ulike fasar av livet og diktinga hennar. 
Det heile er
bunde saman av dikt og songar, framført av Linda
Fosse.
Aslaug er rekna for å vera ein av Noregs største kvinnelege lyrikarar i etterkrigstid.

Ho er mest kjend for diktet som Geirr Tveitt har sett
melodi til, men dei færraste veit at medan ho skreiv
dette diktet låg ho dødssjuk i tuberkulose.

Kva meir skreiv ho og kva andre hendingar i livet hennar  kan ha påverka diktinga hennar?

Aslaug Låstad Lygre (1910 - 1966)Aslaug Låstad Lygre var fødd på Lindås i Hordaland i
1910. ”No blømer alle rosene” kom ut i 1943 og var den
fyrste av i alt seks diktsamlingar ho gav ut.

Lygre vert ofte omtala som Vestlandet si Haldis Moren
Vesaas, ei samanlikning som vert tydeleg for dei fleste
når dei les dikta hennar. Ho skreiv i tillegg til dikt både
prologar, kronikkar og skodespel. Ho døydde av kreft i
1966, berre 56 år gamal.

Utgjevingar:

1943 No blømer alle rosene

1948 Eld av steinar

1952 Den einsame roaren

1957 Rit di rune

1960 Fest i september

1964 Primulakveld

Framsyninga er skriven av
Agnete Haaland og Linda Fosse
og varer i omlag 40 minutt.
Alle melodiane er skrivne av Linda Fosse,
utanom den som me alle kjenner,
“Vi skal ikkje sova bort sumarnatta”
som Geirr Tveitt sette melodi til.

Tonesette dikt

i 2005 kom eg ut med CD-en “Eit eventyr”
der mange av melodiane som er med i
framsyninga er representert.
Songane kan du høyra her på Spotify.

Ei avslutning

Eg legg no opp ein siste turné med framsyninga
“Vi skal ikkje sova bort sumarnatta” .
Tida er komen for meg for å leggja vekk
denne framsyninga, som eg har hatt
gåande i 11 år.

Men eg vil framleis jobba for å halda
Aslaug Låstad Lygre – Alltid Lika Levande.

Eg vonar me kan sjåast i haust
og at me saman kan bidra til å gje
Aslaug enno eit lite løft.
For da fortjener ho! 🙂

Bestill billettar HER 

Linda 🙂

Tlf. 932 16 538.

“Kven er Linda?”
Meir om meg kan du lesa her.

(Under er link til eit opptak NRK 1 gjorde av meg i 2010
for programmet “Norskekysten” med Dag Lindebjerg)

Skjermbilde 2015-09-22 15.03.55